Zásady ochrany osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili náš web

Ve zkratce

 1. 01VšeobecnéJak chráníme vaše osobní údaje
 2. 02Vaše právaVaše práva v souvislosti s osobními údaji
 3. 03KontaktPro vaše otázky ohledně zásad zpracování osobních údajů

Všeobecné

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje informace určené pro vás o druhu, rozsahu a účelu, v jakém naše společnost - Merkle technologies s.r.o. – shromažďuje a používá osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR), Zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, německým Federálním zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG), německým Zákonem o telemédiích (TMG), a švýcarským Federálním zákonem o ochraně osobních údajů (FADP).

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí

Je samozřejmé, že jakožto provozovatel těchto webových stránek nakládáme s vašimi údaji odpovědně a v rámci tohoto procesu dodržujeme veškeré účinné předpisy o ochraně osobních údajů a zabezpečení informací. Osobní údaje jsou shromažďované a sdělované třetím osobám pouze v rozsahu, který je pro tyto webové stránky technicky potřebný. Shromažďování a používání osobních údajů je pravidelně realizováno až po obdržení souhlasu dotčené osoby. Výjimkou jsou případy, kdy z praktických důvodů nelze souhlas předem získat, a kdy je zpracování údajů dovoleno právním předpisem.

V následujících částech vám uvádíme přehled toho, jak ochranu vašich osobních údajů garantujeme, ale i jaký druh údajů je shromažďován a za jakým účelem.

Osobní údaje

„Osobní údaje“ je označení pro jakékoli informace, které se týkají osobních nebo materiálních okolností identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Vaše osobní údaje proto zahrnují veškeré údaje, které umožňují identifikaci, jako jsou vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo emailová adresa.

Přiřazené použití údajů

Dodržujeme zásadu omezeného účelu, a proto shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme vaše osobní údaje pouze pro účely, o kterých jsme vás informovali. Nedochází k žádnému sdělování vašich osobních údajů třetím osobám nebo jakékoli spojené společnosti, pokud k tomu nemáme váš výslovný souhlas, nebo pokud to není potřeba k poskytování služeb či plnění smlouvy. Sdělování třetím osobám nebo spojeným společnostem je zajištěno zárukou dle čl. 46 GDPR. Dále jakékoli sdělování státním institucím nebo orgánům, které mají na informace nárok, probíhá pouze v rámci zákonných oznamovacích povinností, nebo pokud jsme k poskytnutí informací zavázáni právním rozhodnutím.

V rámci naší společnosti bereme interní ochranu osobních údajů velice vážně. Naši zaměstnanci a společnosti, které využíváme k poskytování služeb, jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a dodržováním právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Děti

Bez svolení rodičů nebo opatrovníků nám děti nemohou žádné osobní údaje poskytnout. Doporučujeme všem rodičům a opatrovníkům, aby poučili své děti o bezpečném a odpovědném nakládání s osobními údaji na internetu. Vědomě nebudeme shromažďovat osobní údaje od dětí, jakýmkoli způsobem je používat, nebo je sdělovat třetím osobám.

Shromažďování dat společností Merkle

Vaše osobní údaje shromažďujeme na našem webu dvěma způsoby: (1) nepřímo (například prostřednictvím technologií na našem webu) a (2) přímo (například pokud se přihlásíte k odběru našeho Newsflash).

 

Nepřímé shromažďování dat

Log soubory na serveru

V okamžiku, kdy vyvoláte stránku, dojde ke shromáždění dat a jejich uložení jako "log souborů na serveru". Shromažďují se následující soubory:

 • Použitý typ / verze prohlížeče, operační systém
 • URL odkazujícího serveru
 • Čas a datum požadavku serveru
 • Použitá IP adresa.

Takové úložiště v takzvaných log souborech na serveru je nezbytné z technických důvodů a pro zajištění bezpečnosti systému a řešení problémů. Tyto údaje se používají výhradně ke statistickým účelům a ke zlepšení kvality našich webových stránek. Nepřiřazujeme tyto údaje identifikované nebo identifikovatelné osobě ani k tomu nezplnomocňujeme třetí strany. Kromě toho se tato data nepoužívají k vytváření osobních uživatelských profilů. Vyhrazujeme si však právo později log soubory na serveru zkontrolovat, pokud existují konkrétní náznaky nezákonného použití. Z těchto údajů nelze vyvodit žádné závěry o osobách.

Právním základem pro zpracování údajů je ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1). 1 písm. F GDPR). Oprávněný zájem spočívá v neustálém zlepšování webových stránek z důvodu bezpečnosti dat a zajištění stability a provozní bezpečnosti našich webových stránek, pro které je sběr statistických údajů nezbytný. Z tohoto důvodu nemají uživatelé možnost vznést námitku.

Tyto log soubory na serveru sami odstraníme bezprostředně v okamžiku, kdy přestanou být používány.

Soubory cookie

Podle §15 aktuální verze Telemediengesetz máte jako návštěvník webových stránek právo vznést námitku proti ukládání vašich (anonymně shromážděných) údajů o návštěvnících.

Máte možnost zakázat webu společnosti Merkle Germany GmbH používání souborů cookie. V takovém případě budou nastaveny pouze technicky nezbytné soubory cookie:

Upravte nastavení souborů cookie

Když navštívíte náš web, ukládáme informace ve formě souborů cookie do počítače nebo mobilního zařízení, které používáte (dále jen „soubory cookie“).

Co jsou soubory cookie?

Cookie jsou malé soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku. Rozlišují se takzvané krátkodobé soubory cookie, které smažou po zavření okna prohlížeče, a dlouhodobé soubory cookie, které jsou ve vašem zařízení uloženy po delší dobu.

Proč používáme soubory cookie?

Některé soubory cookie podporují správné fungování webových stránek (např. nezbytné technické soubory cookie). Ostatní soubory cookie nám umožňují analyzovat používání webových stránek (např. prostřednictvím Google Analytics). 

Jaké typy souborů cookie používá společnost Merkle?

Používáme dva typy souborů cookie - krátkodobé soubory cookie a dlouhodobé soubory cookie. 

 • Krátkodobé soubory cookie zůstávají uloženy, dokud nezavřete okno prohlížeče. Poté se soubory cookie z vašeho počítače automaticky odstraní.
 • Dlouhodobé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem počítači v závislosti na načasování specifikovaném v souborech cookie. Tyto soubory cookie budou odstraněny po vypršení této doby, a nikoliv po uzavření okna prohlížeče. Tyto soubory cookie se aktivují pokaždé, když navštívíte náš web.

Nejčastěji používáme krátkodobé soubory cookie, protože se jedná o nejméně rušivý typ souborů cookie. Tyto krátkodobé soubory cookie se používají k zajištění dobrého uživatelského dojmu při návštěvě našich webových stránek.

Na našich webových stránkách používáme trvalé soubory cookie. Používané soubory cookie slouží mimo jiné k analytickým účelům. Tyto soubory cookie se používají k mapování, které stránky byly navštíveny, kolik uživatelů navštívilo náš web a také pro analyzování chování uživatelů na našem webu.

Jaké údaje jsou shromažďovány?

Údaje uložené v souborech cookie jsou anonymní a neobsahují žádné osobní údaje o vás, jako je vaše jméno nebo IP adresa. Tyto údaje tedy nelze později přiřadit konkrétní osobě.

Co když se soubory cookie nesouhlasím?

Odmítnutím souborů cookie je ovlivněna funkčnost našich webových stránek. Je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce a služby, které nabízíme.
Prohlížeče mnoha počítačů, chytrých telefonů a dalších zařízení s přístupem k internetu jsou obvykle nastaveny tak, aby souhlasily se soubory cookie. Pokud si nepřejete používat soubory cookie na tomto nebo jakémkoli jiném webu, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal. Při tom vám pomůže funkce nápovědy vašeho prohlížeče.

Přímé shromažďování dat

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, možná budeme potřebovat další osobní údaje. To platí pro náš informační newsletter, kontaktní formulář, online aplikace a další služby (např. zaslání studie, registrace na webinář). Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Pokud jste se zaregistrovali pro využívání našich služeb, po obdržení vašeho souhlasu shromažďujeme a ukládáme vaše osobní údaje. K ochraně vašich údajů používáme na naší infrastruktuře příslušná opatření a moderní technologie.

Newsletter

Pokud chcete dostávat náš newsletter, budeme od vás potřebovat vaši platnou e-mailovou adresu a také vaše jméno, které nám umožňuje ověřit, zda jste vlastníkem dané e-mailové adresy nebo zda vlastník souhlasí s tím, aby dostával newsletter.

Právním základem pro shromažďování těchto údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR).

Svůj souhlas s ukládáním dat a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat. V každém newsletteru najdete odkaz „zrušení“, pomocí kterého můžete jedním kliknutím registraci zrušit. Do okamžiku zrušení ukládáme tyto údaje za účelem poskytování vámi požadované služby.

Newsletter poskytuje informace o aktuálních událostech, příspěvcích na blogu a obchodních zprávách. K odběru tohoto newsletteru se můžete přihlásit na našem webu. Před odesláním pravidelných newsletterů nám musíte zaslat e-mail s potvrzením o registraci. (proces dvojitého přihlášení)

Ostatní služby

Kromě těchto newsletterů nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, můžete se zaregistrovat na webové semináře nebo virtuální akce a stáhnout si studie a bílé knihy. Pro všechny akce jsou vytvořeny samostatné formuláře, ve kterých je povinné zadat údaje požadované pro danou transakci, a za tímto účelem musíme získat váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Tyto údaje jsou také uloženy pro účely vyhodnocení.  Vaše údaje mohou být i nadále použity pro marketingové účely, zejména pro námi poskytované servisní účely (např. webináře, stažení studií).

Náš CRM systém - Salesforce - navíc kombinuje vaše kontaktní údaje s vašimi údaji z dotazů na projekty a stávajících vztahů pro všechny služby.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Proti použití svých osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoli vznést námitku. Můžete také odvolat jakýkoli souhlas, který jste udělili samostatně. Postačí zaslat písemnou zprávu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na email franziska.pertek@dentsu.com nebo zaslat dopis společnosti Merkle Germany GmbH, Speicherstraße 53, 60327 Frankfurt nad Mohanem.

Online aplikace

Rádi přijmeme vaši žádost o zveřejnění volných pracovních míst na našich webových stránkách nebo žádosti z vlastní iniciativy. Za tímto účelem vyžadujeme různé osobní údaje, které s vaším výslovným souhlasem až do odvolání ukládáme do naší interní databáze žadatelů. Pokud není sjednána žádná schůzka, vymažeme data vaší aplikace do šesti měsíců od jejich obdržení, pokud výslovně nesouhlasíte v pokračování ukládání dat v našem talentovém fondu. Právní základ pro shromáždění údajů je v tomto případě stanoven v čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR.

Po zadání a přenosu vašich údajů se prostřednictvím šifrovaného odkazu dostanete přímo na server našeho poskytovatele třetí strany  SmartRecruiters Inc. Všechna data jsou šifrována pomocí metody SSL. Se společností SmartRecruiters Inc. jsme uzavřeli dohodu o datech.

Důvěrnost e-mailů

Pokud nám pošlete e-mail, vaše e-mailová adresa a vámi dobrovolně poskytnuté údaje (titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, název společnosti) budou použity pouze pro korespondenci s vámi. V opačném případě bychom vás na to výslovně upozornili a požádali o váš souhlas. Protože e-mailová komunikace nevyužívá zabezpečené datové připojení, neprovádějte tímto způsobem přenos důvěrných informací. Kontakty jsou uloženy v poštovních schránkách příslušných e-mailových adres.

Sociální pluginy

Abychom umožnili vhodnou a aktuální distribuci našeho obsahu prostřednictvím internetu, integrujeme do naší online nabídky sociální sítě a další internetové služby. Na některých stránkách jsme proto propojili takzvané sociální pluginy, například z Facebooku, Twitteru, Xingu, LinkedInu a Instagramu. Ty jsou dodávány přímo jednotlivými poskytovateli sítí. Tyto doplňky poznáte podle příslušných ikon jednotlivých poskytovatelů sítí.

Spuštěním sociálního pluginu se vaše IP adresa přenáší straně, která tento plugin vlastní. K dalšímu přenosu dat nedochází.

Podrobnosti o tom, jak poskytovatelé sociálních pluginů zpracovávají vaše osobní údaje, najdete v příslušných prohlášeních o zásadách ochrany údajů;

Youtube

Náš web používá YouTube pro všechna videa. Web provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Když sledujete video, které jsme zveřejnili na webu, budete připojeni k serverům YouTube. Server YouTube bude informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, můžete službě YouTube povolit, aby přímo propojila vaše chování při procházení jednotlivých webových stránek s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube je používán za účelem atraktivní prezentace našich online nabídek, a tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Zaznamenáváme pouze to, do jaké míry jsou přístupná videa z YouTube integrovaná do našeho webu, a tato data jsou odstraněna po dvou letech. 

Další informace o zpracování uživatelských údajů najdete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=CZ.

Vaše práva

Zde uvádíme, jaká práva máte v souvislosti s vašimi osobními údaji. Pamatujte, že předpisy o ochraně údajů a pokyny pro zpracování dat, například společností Google, se mohou neustále měnit. Je proto vhodné a nutné mít přehled o aktuálních informacích týkajících se změn právních požadavků a praxe v podnikání, např. společnosti Google.

Práva na přístup a opravu

Kdykoliv můžete obdržet informace o námi uložených datech bez udání důvodu.

Vaše žádost o informace se může týkat následujících informací:

 1. důvody, proč jsou vaše osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
 3. příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty;
 4. plánovaná doba pro uložení vašich osobních údajů, pokud pro to nejsou možné přesné informace, kritéria pro určení doby uložení;
 5. existence zákonného práva na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, práva na omezení jejich zpracování odpovědným správcem nebo práva na námitku proti jejich zpracování;
 6. existence práva na odvolání k regulačnímu orgánu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji údajů, pokud od vás nebyly osobní údaje shromážděny;
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst.1 a 4 GDPR a, přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace o použité logice, pokud jde o rozsah a zamýšlený dopad takového zpracování na vás.

Žádost o přístup k datům

Údaje, které jsme shromáždili, můžete kdykoli opravit nebo doplnit, pokud jsou vaše zpracované údaje nesprávné nebo neúplné.

Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete stanovit omezení zpracování vašich osobních údajů

 1. pokud zpochybníte přesnost svých osobních údajů, po dobu, která nám umožní zkontrolovat přesnost osobních údajů;
 2. data jsou zpracována chybně a vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;
 3. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete k uplatnění, provedení nebo obhajobě právního nároku;
 4. pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud jsme nezjistili, zda naše důvody pro odůvodnění převažují nad vašimi.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje, kromě jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, provedení nebo ochrany oprávněného nároku nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud byla na základě výše uvedených požadavků uložena omezení zpracování, před tím, než bude omezení odstraněno, vás na to upozorníme.

Omezení zpracování osobních údajů

 

Právo na výmaz

Můžete od nás požadovat okamžité vymazání vašich osobních údajů, pokud k tomu existuje jeden z následujících důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány jiným způsobem.
 2. Odvoláte svůj souhlas, na základě kterého podle čl. 6 odst. 1 písm. A) nebo čl. 9 odst. 2 (a) GDPR je zpracování schváleno, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
 3. Podle čl. 21 odst.1 GDPR podáte námitku proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody, které jsou nadřazeny zpracování, nebo vznesete námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR proti zpracování.
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
 5. Vymazáním vašich osobních údajů se rozumí splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému podléhá odpovědný správce.
 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami nabízenými informačními společnostmi podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na výmaz

 

Právo na informace

Pokud jste uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, máte právo být informováni o příjemci, jemuž byly vaše osobní údaje poskytnuty.

Právo na přenos dat

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, pokud

 1. zpracování proběhlo na základě vašeho souhlasu uděleném v souladu s čl. 6 odst. 1 (a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A GDPR nebo ve smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR a
 2. zpracování probíhá pomocí automatizovaného procesu.

Při uplatňování těchto práv máte dále právo na přímý přenos vašich osobních údajů od nás jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky možné. Tímto nebudou porušeny svobody a práva jiných osob.

Přenos dat

 

Právo na námitku

Můžete vznést námitky proti prezentaci shromažďování a ukládání údajů uvedené v prohlášení o ochraně údajů. Můžete také kdykoli, bez udání důvodu, odvolat svůj souhlas s naším budoucím shromažďováním a používáním vašich údajů.

Právo vznést námitku

 

Právo na odvolání

Bez ohledu na jiné správní nebo právní opravné prostředky máte právo odvolat se k regulačnímu orgánu, zejména v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že je zpracování vašich údajů v rozporu s GDPR.

Kontakt

Vaše důvěra a vaše práva jsou pro nás důležité. Proto jsme ochotni vám kdykoli doložit, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud není uvedeno jinak, odpovídá za zpracování osobních údajů na našem webu společnost Merkle Germany GmbH, Speicherstraße 53, 60327 Frankfurt nad Mohanem. Merkle Germany GmbH je dceřinou společností Merkle Switzerland AG se sídlem v St.Gallen. Další místa a pobočky najdete na https://merkleinc.cz/cs/kontakt.