Datová věda: motor vašeho digitálního byznysu

Využijte Big Data, prediktivní analýzu a strojové učení pro váš úspěšný digitální byznys

Merkle a datová věda ve zkratce

  1. 01Přidaná hodnota díky datové věděRozhodující faktor úspěchu: data jsou více než jen trend
  2. 02Naše nabídkaExpertiza v datové vědě - od strategie po automatizaci
  3. 03Silný partnerpro aplikace datové vědy

Maximalizujte hodnotu vašich dat s Merkle

Data mají  v digitálním byznysu cenu zlata. Klíčem k jejich využití však je identifikace užitečných informací z velkého množství dat a jejich využití pro správné rozhodování. Když víte, co vaši zákazníci chtějí, můžete svou nabídku uzpůsobit přesně na míru jejich požadavkům a posílit svou pozici na trhu.

Data tedy potřebujete zpracovat, konsolidovat a analyzovat. Merkle vám nabízí cenné služby: předvedeme vám, jak snadno a účinně využít informace z vašich dat pro váš každodenní byznys. Od strategie až po automatizaci - provedeme vás cestou k úspěšné organizaci postavené na reálných datech.

Vytěžte z vašich dat užitečné informace

Plán pro budoucnost - vaše cesta k organizaci založené na datech

Naši datoví experti definují jasnou vizi pro strukturovanou organizaci postavenou na datech. Analyzují vaše aktuální problémy a příležitosti a na jejich základě stanoví konkrétní aplikace datové vědy pro vaši organizaci.

Na základě nejvýznamnějších aplikací pro vás vyvineme neejlepší dostupný obraz cílového stavu - z technického, ekonomického a proklientského pohledu.

Nadto identifikujeme následující relevantní kroky, které v cílovém stavu zacelí případné mezery. Takto vytvoříme vaši osobní cestu k organizaci založené na datech.

Namics vernetzt Prozesse und Daten smart miteinander.

Inovace, které umožňuje datová věda

Využijte datovou vědu, abyste plně vytěžili hodnotu vašich dat a rozvíjeli váš byznys. Ať už chcete optimalizovat jednotlivé části byznysu nebo vyvinout nové obchodní modely, naše expertní týmy vám poskytnou plnou podporu. Díky statistické analýze, prediktivní analýze nebo strojovému učení pro vás můžeme vyvinout například:

  • matematické modely predikující zákaznickou fluktuaci,
  • atribuční modely, které demonstrují efektivitu vašich prozákaznických opatření,
  • mechanismy, které poskytují doporučení pro Next Best Action (NBA).

Naši experti s vámi budou také spolupracovat na vývoji nových produktů a služeb založených na datech. Zkombinujeme naše know-how v oblasti datové vědy s vaší expertizou z oboru, abyste dosáhli svých cílů nejlepším možným způsobem.

Namics nimmt einen Big Data-Toolcheck vor

Datová integrace pro lepší efektivitu

Vývoj datových modelů zaměřených na konkrétní cíle je jen začátek. Neméně důležité je - v rámci možností - automaticky poskytovat data vašim modelům a udržovat je up-to-date. 

Merkle pro vás tento klíčový krok podnikne: identifikujeme vhodné technické řešení pro integraci a optimálně propojíme vaše modely se zdrojovými a cílovými systémy. Takto můžete automaticky a pravidelně vyvozovat závěry z vašich dat.

Naším přínosem pro vás je expertiza v programování v Big Data, znalost řešení pro rozhraní a integrace dat v digitálních marketingových platformách jako SAP, Salesforce nebo Adobe Experience Cloud.

Datová zralost - naše analýza
Společnost Merkle provedla analýzu, pomocí níž zjišťovala, jak společnosti v Německu a Švýcarsku využívají hodnotu dat. Pro tento účel jsme vyvinuli vlastní model, kterým hodnotíme stupeň "zralosti", tj. pokročilosti digitální datové analýzy. Tuto analýzu můžeme použít také pro zjištění, jak datová zralost ovlivňuje úspěšnost společnosti.
Datastreams

Silný partner pro vaše aplikace datové vědy

Datová věda v praxi: aktuální projekty